Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

nedeľa, 21.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 
 

ADRESÁR  


 Verejnoprospešné služby, Fiľakovo
     
adresa :   Farská lúka 3
psč mesto :   986 01  Fiľakovo
štatutár  :   Ing. Tibor Tóth, riaditeľ
riaditeľ(kontaktná osoba) :   Ing. Tibor Tóth
telefón :   0473337140
fax :  
mobil :   0907994318
email :   toth@vpsfilakovo.sk
ičo :   30232392
dič :   2021097529
www :   vpsfilakovo.sk
typ spoločnosti :   príspevková
zameranie :   služby
     
popis činností :   Zber, preprava a zhromažďovanie odpadov Prevádzkovanie zberného dvora separovaných odpadov Prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie BRO - kompostáreň Prevádzkovanie inertnej skládky Oprava a údržba verejného osvetlenia Oprava a údržba miestnych komunikácií Správa pohrebiska a cintorínske služby Záhradkárske služby, sadové a parkové úpravy Údržba mestskej zelene Správa mestských parkovacích plôch Správa trhových miest Správa športového areálu Správa a údržba zariadení na verejných priestranstvách Nepravidelná autobusová doprava
     
predmet činností :  
  • odpadové hospodárstvo
  • vlastná skládka odpadov
  • údržba zelene
  • údržba verejného osvetlenia
  • údržba verejných komunikácií
  • správa pohrebiska
  • vlastná kompostáreň
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP