Združenie Organizácií Verejných Prác
  SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

piatok, 22.3. 2019 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (1) 

STANOVY ZOVP SR

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 
 

ADRESÁR  


 Verejnoprospešné služby, Fiľakovo
     
adresa :   Farská lúka 3
psč mesto :   986 01  Fiľakovo
štatutár  :   Ing. Erdős Vince, riaditeľ
riaditeľ(kontaktná osoba) :   Ing. Erdős Vince
telefón :   0474382810
fax :   0474512016
mobil :   0908969961
email :   vpsfil@mail.t-com.sk
ičo :   30232392
dič :   2021097529
www :   vpsfilakovo.sk
typ spoločnosti :   príspevková
zameranie :   služby
     
popis činností :   Zber, zhromažďovanie a preprava odpadov Prevádzkovanie zberného dvora separovaných odpadov Oprava a údržba verejného osvetlenia Oprava a údržba miestnych komunikácií Správa pohrebiska a cintorínske služby Záhradkárske služby, sadové a parkové úpravy Údržba mestskej zelene Správa mestských parkovacích plôch Správa trhových miest Správa športového areálu Správa a údržba zariadení na verejných priestranstvách Nepravidelná autobusová doprava
     
predmet činností :  
  • odpadové hospodárstvo
  • údržba zelene
  • údržba verejného osvetlenia
  • údržba verejných komunikácií
  • správa pohrebiska
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP