Združenie Organizácií Verejných Prác
  SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

piatok, 22.3. 2019 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (1) 

STANOVY ZOVP SR

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 
 

ADRESÁR  


 Technické služby Dolný Kubín, s.r.o.
     
adresa :   Nábrežie Oravy 627/1
psč mesto :   026 01  Dolný Kubín
štatutár  :   Pavol Heško
riaditeľ(kontaktná osoba) :   Ing. Pavol Heško
telefón :   043/5864905
fax :  
mobil :   0905/276085
email :   hesko@tsdk.sk
ičo :   31609911
dič :   2020425473
www :   www.tsdk.sk
typ spoločnosti :   obchodná mestská
zameranie :   služby
     
popis činností :   Činnosť spoločnosti súvisí s udržiavaním mesta a jeho mestských častí, jedná sa o nasledovné služby: čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov, uličných vpustí a miestnych komunikácií, letná a zimná údržba mesta, prevádzka a údržba detských ihrísk, verejného osvetlenia, verejných WC, udržiavanie a budovanie verejnej zelene, odvoz a skládkovanie komunálneho odpadu a zabezpečovanie separovaného zberu druhotných surovín a údržba cintorínov a Domov smútku. Uvedené služby poskytujeme nielen pre mesto Dolný Kubín, ale aj pre okolité obce a podnikateľské subjekty, prípadne aj pre súkromné osoby.
     
predmet činností :  
  • odpadové hospodárstvo
  • vlastná separačná linka
  • údržba zelene
  • údržba verejného osvetlenia
  • údržba verejných komunikácií
  • správa pohrebiska
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP