Združenie Organizácií Verejných Prác
  SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

sobota, 23.3. 2019 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (1) 

STANOVY ZOVP SR

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 
 

ADRESÁR  


 Technické služby mesta Prešov, a.s.
     
adresa :   Bajkalská 33
psč mesto :   080 01  Prešov
štatutár  :   Ing.Milan Toth-predseda predstavenstva, PhDr.Mikul
riaditeľ(kontaktná osoba) :   Ing. Milan Toth
telefón :   051/7711708
fax :   051/7716706
mobil :  
email :   riaditel@tsmp.sk
ičo :   31718914
dič :   2020520656
www :   www.tsmp.sk
typ spoločnosti :   obchodná mestská
zameranie :   služby
     
popis činností :   Nosnou činnosťou spoločnosti je nakladanie s odpadmi vznikajúcimi na území mesta Prešov (Prevádzka OHVÚ). Nakladanie zahŕňa: zber, prepravu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, ktorého likvidáciu skládkovaním zabezpečujú TSmP, a.s. formou zmluvného partnera. Spoločnosť taktiež zabezpečuje separovaný zber odpadov na území mesta, kontajnerovou formou v rámci komplexnej a tzv. vrecovou formou v rámci individuálnej bytovej výstavby. Súčasťou separovaného zberu je aj úprava vyseparovaných komodít pred ich ďalším zhodnotením, príp. zneškodnením v rámci priestorov dotrieďovacej linky spoločnosti. TSmP, a.s. zriadili a v súčasnosti prevádzkujú celkovo dva Zberné dvory (ul. Bajkalská 33, ul. Jesenná 3), v rámci ktorých môžu občania s trvalým pobytom v Meste Prešov bezplatne odovzdať široké spektrum odpadov. V rámci tzv. jarného a jesenného upratovania zabezpečuje spoločnosť pristavovanie VOK-ov = veľkoobjemových kontajnerov a následne zneškodnenie vyzbieraného veľkorozmerného odpadu. Ďalej prevádzka zabezpečuje správu trhovísk, verejných WC, údržbu pieskovísk, lavičiek, detských a športových ihrísk na území mesta. Činnosť ďalších prevádzok spoločnosti je zameraná na správu cintorínov a poskytovanie pohrebných a cintorínskych služieb (Prevádzka PaCS) a správu a obhospodarovanie prenajatých mestských lesov Prešov (Prevádzka ML).
     
predmet činností :  
  • odpadové hospodárstvo
  • vlastná separačná linka
  • správa pohrebiska
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP