Združenie Organizácií Verejných Prác
  SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

piatok, 22.3. 2019 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (1) 

STANOVY ZOVP SR

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 
 

ADRESÁR  


 Marius Pedersen, a.s.
     
adresa :   Opatovská 1735
psč mesto :   911 01  Trenčín
štatutár  :  
riaditeľ(kontaktná osoba) :   Ing. Juraj Jakeš
telefón :   032/743 75 43-44
fax :   032/743 75 42
mobil :   0902/999 400
email :   trencin@mariuspedersen.sk
ičo :   34115901
dič :   2020386148
www :   www.mariuspedersen.sk
typ spoločnosti :   obchodná súkromná
zameranie :   služby
     
popis činností :   • zabezpečenie komplexných služieb v oblasti nakladania s odpadmi pre komerčných zákazníkov a samosprávy • vypracovanie technicko-ekonomických štúdií nakladania s odpadmi (zber, triedenie, preprava, zhromažďovanie, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov) • outsourcing odpadového hospodárstva pre podnikateľské subjekty • navrhovanie, výstavba a prevádzkovanie zariadení na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov • navrhovanie, výstavba a prevádzkovanie prekladacích staníc • navrhovanie, zriaďovanie a prevádzkovanie systémov zberu odpadov z domácností, podnikov a ostatných producentov • preprava, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie všetkých druhov odpadov (okrem výbušnín a rádioaktívneho odpadu) • navrhovanie a realizácia systémov triedeného zberu domového odpadu, nebezpečných odpadov • výstavba a prevádzkovanie kompostovacích zariadení na bio-odpad • termické čistenie a odlakovanie kovových materiálov pokrytých nánosmi organických látok • odstraňovanie ekologických záťaží, vrátane zabezpečenia spôsobu financovania • zhodnocovanie stavebného odpadu mobilným drviacim zariadením • umývanie kontajnerov na odpad mobilnou umývačkou nádob • iné finančné investície do oblasti odpadového hospodárstva • poradenstvo, odborné konzultácie, administratívno-legislatívne služby v odpadovom hospodárstve • bežná a zimná údržba pozemných komunikácií
     
predmet činností :  
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP