Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

nedeľa, 21.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 
 

ADRESÁR  


 Marius Pedersen, a.s.
     
adresa :   Opatovská 1735
psč mesto :   911 01  Trenčín
štatutár  :  
riaditeľ(kontaktná osoba) :   Ing. Juraj Jakeš
telefón :   032/743 75 43-44
fax :   032/743 75 42
mobil :   0902/999 400
email :   info@mariuspedersen.sk
ičo :   34115901
dič :   2020386148
www :   www.mariuspedersen.sk
typ spoločnosti :   obchodná súkromná
zameranie :   služby
     
popis činností :   • zabezpečenie komplexných služieb v oblasti nakladania s odpadmi pre komerčných zákazníkov a samosprávy • vypracovanie technicko-ekonomických štúdií nakladania s odpadmi (zber, triedenie, preprava, zhromažďovanie, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov) • outsourcing odpadového hospodárstva pre podnikateľské subjekty • navrhovanie, výstavba a prevádzkovanie zariadení na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov • navrhovanie, výstavba a prevádzkovanie prekladacích staníc • navrhovanie, zriaďovanie a prevádzkovanie systémov zberu odpadov z domácností, podnikov a ostatných producentov • preprava, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie všetkých druhov odpadov (okrem výbušnín a rádioaktívneho odpadu) • navrhovanie a realizácia systémov triedeného zberu domového odpadu, nebezpečných odpadov • výstavba a prevádzkovanie kompostovacích zariadení na bio-odpad • termické čistenie a odlakovanie kovových materiálov pokrytých nánosmi organických látok • odstraňovanie ekologických záťaží, vrátane zabezpečenia spôsobu financovania • zhodnocovanie stavebného odpadu mobilným drviacim zariadením • umývanie kontajnerov na odpad mobilnou umývačkou nádob • iné finančné investície do oblasti odpadového hospodárstva • poradenstvo, odborné konzultácie, administratívno-legislatívne služby v odpadovom hospodárstve • bežná a zimná údržba pozemných komunikácií
     
predmet činností :  
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP