Združenie Organizácií Verejných Prác
  SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

sobota, 23.3. 2019 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (1) 

STANOVY ZOVP SR

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 
 

ADRESÁR  


 Technické služby Senica, a.s.
     
adresa :   Železničná 465
psč mesto :   905 01  Senica
štatutár  :   Jaroslav Kaščák
riaditeľ(kontaktná osoba) :   Jaroslav Kaščák
telefón :   034/6513101-02
fax :   034/6512487
mobil :   0905/493471,
email :   technicke.sluzby@tssenica.sk
ičo :   36228443
dič :   2020187697
www :   www.tssenica.sk
typ spoločnosti :   obchodná súkromná
zameranie :   služby
     
popis činností :   Zber a znešk. kom. odpadov, triedenie odpadov, nakladanie s nebez. odpadmi, prevádzkovanie skládky na ostatý odpad a kompostárne, údržba verejnej zelene a verejného osvetlenia, zimná údržba komunikácií, správa cintorínov a pohrebné služby
     
predmet činností :  
  • odpadové hospodárstvo
  • vlastná separačná linka
  • vlastná skládka odpadov
  • údržba zelene
  • údržba verejného osvetlenia
  • údržba verejných komunikácií
  • správa pohrebiska
  • vlastná kompostáreň
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP