JARNÝ SNEM
Združenia organizácií verejných prác SR


24. - 25. 4. 2018 (utork, streda), 10:00 hod.
v hoteli Event Boboty, Terchová 
Program rokovania :

24. 4. 2018 utorok

930 -10 00   prezentácia členov ZOVP SR, vystavovateľov a hostí
1000 - 1015   otvorenie snemu, privítanie hostí
1015 - 1030   prezentácia generálneho a hlavného partnera snemu
1030 - 1200   pracovné rokovanie celoslovenského snemu
1200 - 1300   prezentácia vystavovateľov v kongresovej sále
1300 - 1400   obed
1430 - 1530   organizovaná prehliadka vonkajšej výstavy
1530 - 1800   individuálna prehliadka vonkajšej výstavy
1900   spoločenský večer pre členov ZOVP SR, vystavovateľov a hostí
 
25. 4. 2018 streda

    900-1200

  pracovné rokovania s obchodnými partnermi
 

Kontaktná osoba :
Ing. Kristína Priesterová, sekretariát ZOVP SR, sekretariat@zovp.sk

Organizačné pokyny :

Stravovanie pre dvoch zástupcov členskej organizácie je hradené z rozpočtu ZOVP SR.

Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník snemu sám! Ubytovanie je zabezpečené v hoteli Boboty, Vrátna 515, Terchová.
Pri nahlasovaní ubytovania treba nahlásiť – „ZOVP“. 

Kontakt na hotel Boboty: Tel.: tel:+421 415 695 228, hotelboboty@vratna.sk,
GPS súradnice: 49.2359, 19.0511
nájdi na mape


Z organizačných dôvodov svoju účasť na sneme potvrďte do 16.04.2018 on-line na adrese
www.zovp.sk/akcia.asp .

 

súčasťou večernej recepcie bude tombola s reklamnými predmetmi vystavujúcich spoločností, alebo prezentmi charakterizujúce členské organizácie alebo zriaďovateľské obce alebo mestá. Pri losovaní jednotlivých „cien“ bude darca reklamného predmetu alebo prezentu všetkým prítomným predstavený názvom spoločnosti, sídlom a hlavnou činnosťou moderátorom večera. Nebude určované poradie cien podľa hodnoty darovanej ceny. Tombola bude spestrením večerného programu, ale najmä zviditeľnením členských organizácií alebo ich zriaďovateľov.

Ak uznáte za vhodné prezentovať sa i takouto formou, požiadame Vás o odovzdanie „ceny do tomboly“ pri prezentácii. Veríme, že i táto forma bude prospešná pre všetkých zúčastnených.

 

VÝSTAVNÉ POPLATKY : Interiér voľná plocha
ČLEN ZOVP 20,- € 100,- €
VYSTAVOVATEĽ 85,- €

250,- €

 

 

 

MEDIÁLNI PARTNERI SNEMU :