Jesenný kongres ZOVP 2023, Dolný Kubín
31.10.2023 14:46:09
 

Združenie organizácii verejných prác Slovenskej republiky (ZOVP SR) má za sebou ďalšie úspešné podujatie, tentokrát celoslovenský jesenný kongres, ktorý sa konal v dňoch 17.–18. októbra 2023 v hoteli Park v Dolnom Kubíne. Príjemné miesto ponúklo okrem reprezentatívnych priestorov či dobrého jedla aj skvelý vonkajší priestor na prehliadku komunálnej techniky. Program kongresu bol opäť zaujímavý a ponúkol aj niekoľko prednášok, napríklad o prenájme stavebných strojov,  monitoringu zberu nádob na odpad, o aktuálnej situácii v OH ČR či leasingu komunálnej techniky. Kongresy ZOVP SR sú pre jeho členov vždy veľmi plodným podujatím, pretože okrem nových informácií o aktuálnom dianí na Slovensku, sú tu široké
možnosti nadväzovania spoluprác, stretnutia so zástupcami samospráv ale i s vystavovateľmi a výrobcami produktov pre výkon prospešných služieb pre mestá a obce.

 

 

„Ako už býva zvykom, jesenné kongresy združenia bývajú stanovené pre odborné prednášky na rôzne témy. Predpoludním v programe Kongresu ZOVP v Dolnom Kubíne dominovali odborné prednášky a prezentácie rôznych firiem. Prednášala partnerská spoločnosť snemu BESTRENT s. r. o., ktorá je nadnárodnou spoločnosťou poskytujúcou prenájom a predaj stavebnej mechanizácie a príslušenstva nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, v Chorvátsku, v Slovinsku, Maďarsku
a v Gruzínsku. Hovorili o výhodách prenájmu – je to šetrenie nákladov na obstarávanie strojov, opravy a údržbu, skladovanie. S ohľadom na situáciu na trhu, ako sú nevýhodné alebo vysoké úrokové miery pre bankové pôžičky a lízingy, je to veľmi zaujímavé riešenie , pri ktorom dominuje flexibilita prenájmu, finančné prostriedky sa neviažu do fixných nákladov, lepšia kontrola nákladov a rozpočtu, rozloženie platieb nájomného na dlhšie obdobie a v neposlednom rade je to minimalizácia rizík,“ opisuje Ing. Kristína Priesterová zo sekretariátu ZOVP SR. „Ako ďalšia spoločnosť vystúpila BKS-Leasing s. r. o., ktorá je poskytovateľom služieb v oblasti financovania formou leasingu. Za partnerské združenie Spolek veřejně prospěšných služeb z ČR (SVPS) vystúpil jeho predseda Ing. Richard Blahut. Vo svojom vystúpení sa zmienil o súčasnej situácii v odpadovom hospodárstve v ČR, o nastavení separovaného zberu v obciach, o zbere olejov, o poplatkoch za uloženie odpadu na skládku,
o plánovanom zavedení systému zálohovania PET fliaš v II. polovici roka 2025, o povinnosti zavedenia MBU od roku 2030, ako aj o situácii okolo výstavby nových ZEVO (Zariadenie na energetické využitie odpadov), resp. dostavby existujúcich ako aj o plánovanej výstavbe multipalivového kotla (Veolia – Karvinsko) s predpokladaným začiatkom jeho prevádzkovania v r. 2027.

V závere bloku prednášok boli prezentácie zástupcov firiem GX Solution a ELTE GPS, ktorí sa s účastníkmi kongresu podelili o konkrétne poznatky a skúsenosti, (kladné i negatívne) s prácou s čipovanými nádobami na zber odpadov, dodáva Ing. Kristína Priesterová.

Súčasťou kongresu ZOVP SR boli prehliadky vystavovateľov ako v interiéri, tak aj na vonkajšej ploche. Medzi vystavovateľmi komunálnej techniky sa predstavili spoločnosti : BESTRENT, REDOX, GX Solution, KOBIT - SK, G – Technik, Kärcher, V&P tech, Hannes Slovakia,  EverLift Slovakia, MEVA SK, Regitas, Elte GPS, HYCA, ALFA PROFI, Veacom SK, MOBA, PP Safety, STS Kovo, Zoltán Berner, Gekkon, Volvo, ITTEC SK, drevo-rec recycling, ELKOPLAST Slovakia, MYKPO CZ, REWA-TECH, Heliotics, Fornal trading, MB SERVIS a TSM SLOVAKIA.

 

Text : Ľubica Potocká, www.komunalweb.cz

 

 

FOTOGALÉRIA Z KONGRESU

 

Video & Foto : Radovan Kazda, www.odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk