Rokovanie s ministrom o oddialení účinnosti zákona o mechanicko-biologickej úprave odpadu pred skládkovaním
12.07.2023 13:44:51
 

Dňa 6.7.2023 na Ministerstve životného prostredia SR v Bratislave zástupcovia ZMOS, ÚMS, ZOVP a APOH rokovali o tejto téme s ministrom životného prostredia SR Milanom Chrenkom.

„ZMOS opakovane na viacerých pracovných rokovaniach i verejne na tlačovej besede požiadal o riešenie tejto situácie. Po prípadnom zavedení by významným spôsobom negatívne ovplyvnila cenotvorubu pre budúci rok pokiaľ ide o poplatok za odpad platený občanom,“ zdôraznil predseda ZMOS a primátor mesta Partizánske Jozef Božik.

Doplnil, že snahou je ochrániť občanov miest a obcí pred veľkým nárastom cien. „Budúci rok bude veľmi ťažký pre občanov i samosprávy, preto sa situáciu snažíme riešiť. Minister si nás pozorne vypočul a je pripravený nám pomôcť. Dohodli sme ďalšie online rokovanie k predmetnej téme za účasti predstaviteľov obcí a miest, ktoré sa pripravili na prípadnú účinnosť zákona od budúceho roka. Pre budúci rok to znamená veľký problém pri raste nákladov za odpad, ktorý môže skomplikovať rodinné rozpočty tisíckam domácností,“ ozrejmil Jozef Božik.

Odklad povinnosti úpravy zmesového odpadu pred skládkovaním, povinné zavedenie mechanickobiologickej úpravy odpadov pred skládkovaním - vzhľadom k tomu, že nie je aktuálne možnosť zabezpečiť plnenie tejto povinnosti na celom Slovensku, po zvážení všetkých argumentov, rokovanie o tomto bode bude pokračovať. Rezort pripraví návrh ďalšieho postupu. Zmenu zákona však bude prijímať až nový parlament po voľbách. Tým, ktorí sú pripravení na plnenie tejto povinnosti rezort deklaroval, že na dokončení vyhlášky o poplatkoch a technických podmienkach úpravy (forma, frekvencie kontroly a kvalitatívne parametre) bude intenzívne pracovať počas leta a to v spolupráci so samosprávami a zberovými spoločnosťami. Píše na svojom portáli Únia miest Slovenska.

Ďalšie rokovanie pracovnej skupiny ohľadom MBÚ bude pokračovať. Za naše združenie sa rokovania zúčastnil prezident ZOVP Mgr. Peter Kuba.

 

Zdroje : www.zmos.sk, www.uniamiest.sk

 ZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk