Zberovky majú posledné dni na splnenie povinnosti, údaje musia nahlásiť OZV aj MŽP SR
27.06.2023 14:47:56
 

Zostávajú na to posledné dni. Zberové spoločnosti majú do 30. júna 2023 zákonnú povinnosť zaslať údaje Ministerstvu životného prostredia SR (MŽP SR) a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly.

Podľa zákona o odpadoch platí, že ten, kto vykonáva triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov, je na základe § 16 ods.12 písm. a) zákona o odpadoch povinný zaslať MŽP SR a príslušnej OZV pre obaly, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa §16 ods.3 zákona o odpadoch, údaje za kalendárny rok najneskôr do 30. júna kalendárneho roka.

V prípade, ak zberová spoločnosť povinnosť nesplní, hrozí jej sankcia vo výške od 500 eur do 50 000 eur.

 

zdroj : www.odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk