Čo priniesol Kongres ZOVP.
28.10.2022 12:11:10
 

Diskusia o mechanicko-biologickej úprave (MBÚ) komunálnych odpadov a ďalších aktuálnych témach, ale aj prehliadka manipulačnej techniky, vozidiel či nádob na odpad. Taká bola náplň tohtotýždňového Kongresu Združenia organizácií verejných prác (ZOVP), ktorý sa uskutočnil v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách.

Úpravu odpadov nestíhame.
Utorok 18. októbra bol najprv venovaný odbornému workshopu. Po slávnostnom otvorení Kongresu a privítaní hostí účastníci panelovej diskusie prebrali aktuálnu tému MBÚ. Prezident ZOVP Peter Kuba na v rámci workshopu prečítal znenie spoločnej tlačovej správy, ktorou sa ZOVP spolu s Asociáciou podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), Zväzom odpadového priemyslu (ZOP), Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Úniou miest Slovenska (ÚMS), obrátilo s apelom na Ministerstvo životného prostredia. Plné znenie tohto textu sme priniesli aj na Odpady-portal.sk.

„V praxi to znamená, že 1. januára všetci zostaneme pred skládkami a skládkari nás zrejme so zmesovým komunálnym odpadom odklonia naspäť do miest,“ povedala Zuzana Čachová, špecialistka odpadového hospodárstva mesta Trenčín. „Máme za to, že táto povinnosť sa najviac týka miest a obcí, hoci v zákone nie je priamo určená zodpovednosť, komu prináleží výstavba zariadení na úpravu odpadov.“

Juraj Jakeš, viceprezident APOH-u, pripomenul, že povinnosť upravovať odpad pred skládkovaním vyplýva zo smernice starej 20 rokov a nereflektuje na súčasný stav odpadového hospodárstva na Slovensku. Súčasné nastavenie legislatívy podľa neho navyše vytvára paradoxnú duplicitu, kedy sa biologická zložka musí triediť pri zdroji, ale zároveň sa počíta aj s MBÚ.

„Od 1. januára 2021 sme si na Slovensku schválili povinný zber biologicky rozložiteľných odpadov pre všetky mestá a obce, vrátane zeleného odpadu, kuchynského odpadu aj jedlých tukov a olejov. Ak to všetci robíme zodpovedne, v čiernej nádobe potom biozložky veľa nezostáva,“ podotkol J. Jakeš. „Investovali sme veľa prostriedkov, energie a času do zberu bioodpadu a teraz máme upravovať to, čo by v čiernej nádobe už nemalo byť.“

Ďalším bodom programu bola prezentácia vystavovateľov v kongresovej sále a v popoludňajších hodinách nechýbala tradičná prehliadka vonkajšej výstavy. Komentované ukážky zahŕňali vozidlá, nádoby na odpad, zariadenia na spracovanie odpadu a rôzne ďalšie druhy techniky pre odpadové hospodárstvo. Záver dňa patril spoločenskému večeru.

Druhý deň podujatia, streda 19. októbra, bol podľa programu Kongresu venovaný výmene skúseností a individuálnym rokovaniam s obchodnými partnermi.

FOTOGALÉRIA z Kongresu

 

zdroj : www.odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk