Kongres ZOVP SR, Dolný Kubín
13.07.2021 10:01:32
 

Po dlhej „dobe Covidovej“, sa konečne podarilo zorganizovať Kongres ZOVP SR, ktorý sa konal v dňoch 23. – 24. júna 2021 v Dolnom Kubíne. Generálny partner Kongresu bola spoločnosť BKS-Leasing s.r.o.

Podujatiu dominoval odborný workshop zameraný na triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností (BRKO), ako i ďalšie aktuálne témy z legislatívy odpadového hospodárstva.
Pozvanie na snem prijal pán Radovan Kazda, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorého po jeho príhovore smerovalo množstvo otázok týkajúcich sa momentálne najaktuálnejšej témy, a to zberu kuchynského odpadu. Odznelo aj veľa podnetov, ktoré je potrebné v budúcnosti riešiť v legislatíve odpadového hospodárstva.
Ďalším hosťom kongresu bola pani Zuzana Čachová, špecialistka pre životné prostredie v meste Trenčín.  S členmi ZOVP SR sa podelila o skúsenosti so zberom kuchynského odpadu v meste Trenčín, kde  jeho zber vykonávajú od začiatku tohto roka. Členovia  združenia sa pýtali na rôzne situácie, ktoré nastávajú v meste Trenčín, ako aj v ostatných mestách Slovenska.
V diskusii bol najväčší záujem o tému triedeného zberu BRKO od 1. júla 2021.

Samozrejme, tak ako pri každom sneme a kongrese ZOVP SR, aj tento krát  sprievodnou akciou podujatia bola  výstava komunálnej techniky zameranej na údržbu zelene, zber a zvoz odpadov, opravu asfaltových povrchov ciest, chladiace ochranné prac. pomôcky ale aj inteligentné technológie na identifikáciu a váženie nádob, na monitoring vozidiel a strojov, sledovanie logistiky a obsluhy manipulačnej techniky, ale aj ponuka možností financovia nákupu techniky formou leasingu.

FOTOGALÉRIA

 ZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk