Minister Budaj otvoril verejnú diskusiu o nákladoch triedeného zberu
14.10.2020 13:28:36
 

Z iniciatívy ministra životného prostredia Jána Budaja si dňa 6.10.2020 sadli za jeden stôl výrobcovia, obchodníci, potravinári, zástupcovia organizácií zodpovednosti výrobcov, zástupcia zberových spoločností,  zamestnávateľov či samospráv, ako aj niektorí poslanci Národnej rady SR. Cieľom bolo odborne diskutovať o výške nákladov na triedený zber, ktoré ministerstvo nastaví vo vykonávacej vyhláške k zákonu o odpadoch.

Recyklačné poplatky sú na Slovensku v porovnaní s krajinami EÚ jedny z najnižších. Minister životného prostredia Ján Budaj v tejto súvislosti zdôraznil: „Ak sa chceme vymaniť z pozície skládkovej veľmoci a nechceme, aby skolaboval celý systém odpadového hospodárstva, musíme konať. Nevyhnutné je odstrániť nerovnováhu medzi platbami pôvodcov odpadu a nákladmi na separáciu a odstraňovanie odpadov. Dnešná odborná diskusia vytvára priestor, aby sme našli riešenie.“

Cieľom ministerstva životného prostredia je nastaviť spravodlivý systém financovania a zefektívnenia triedeného zberu. „Nerobíme žiadny lobing, ani pre žiadny obchodný reťazec. Ak obchodník chce mať mimoriadne zisky na úkor odpadového hospodárstva, nech to povie do očí obyvateľom a svojim spotrebiteľom,“ dodal minister Budaj.

Odborná konferencia k nákladom triedeného zberu sa konala za účasti všetkých najdôležitejších aktérov vo Veľkej sále Dionýza Štúra v budove Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave za prísnych epidemiologických opatrení.

Naša organizácia ZOVP bola zastúpená prezidentom Mgr. Petrom Kubom.

Záznam konferencie na Facebooku môžete sledovať tuZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk