Vláda schválila novelu zákona o odpadoch.
05.09.2017 9:37:14
 

ávrh zákona schválila vláda na svojom rokovaní 16. augusta.Ako hlavný dôvod prípravy novely zákona považuje ministerstvo potrebu zapracovania početných požiadaviek na úpravu jeho znenia, ktoré vyplinuli z aplikačnej praxe.

Ide už o štvrtú novelu zákona, ktorá je doposiaľ najväčšou zmenou, má spolu viac ako 200 pozmeňovacích bodov. Novelizuje zároveň aj živnostenský zákon, zákon o správnych poplatkoch, zákon o miestnych daniach, zákon o Environmentálnom fonde a zákon o IPKZ.

V pripomienkovom konaní došlo k množstvu zmien oproti pôvodnému zneniu. Jednou z nich je odstránenie požiadavky MŽP, aby výška poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad zodpovedala nákladom na plnenie týchto služieb odpadového hospodárstva, teda, aby obce nedotovali služby nakladania s KO a DSO z rozpočtu obcí. MŽP na nátlak ZMOS z tejto požiadavky ustúpilo.

Účinnosť návrhu zákona je naplánovaná na 1. december 2017.

Návrh novely zákona bol zverejnený 25. mája 2017, pôvodné znenie návrhu si môžete stiahnuť TU (.docx). Materiály z rokovania vlády sa nachádzajú TU.

Zdroj : www.odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk