VODIČI POZOR !!! Od 1.4.2016 prísnejšie STK !
13.5.2016 13:19:41
 

Nová vyhláška ministerstva dopravy upravuje ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA VALCOVÉ SKÚŠOBNE BŔZD na stanici technickej kontroly (STK). Tieto po novom musia umožniť zaznamenanie a prenos údajov do automatizovaného informačného systému technických kontrol v elektronickej forme od začiatku až do skončenia merania účinku prevádzkovej brzdy.

Pripravte sa preto, že po 1. apríli 2016 nemusíte cez STK prejsť práve kvôli tomu, že Vám namerajú zlý účinok brzdenia. Problém je v tom, že keď Vám doteraz kontrolovali brzdy, tak výsledok sa zaznamenával len v poslednej fáze brzdenia, keď bola účinnosť brzdenia najsilnejšia a aby ste cez STK prešli len táto hodnota musela spĺňať dané kritéria. Po novom sa bude zaznamenávať celý proces brzdenia od stlačenia pedálu po dobu minimálne 30 sekúnd. Odborníci tvrdia, že týmto postupom sa odhalia prípadné skryté vady v brzdnej sústave.

Z informácií pracovníkov STK sme sa ale dozvedeli, že najväčší problém bude pri bubnových brzdách, keď brzdy sú síce účinné, no nerovnomerným opotrebovaním brzdných bubnov môže dochádzať k skresleným hodnotám počas trvania merania. Tento problém môže nastať, aj vtedy, ak ste menili pred STK brzdné platne alebo brzdné bubny za nové. Podľa ich odhadu a skúseností 90% vozidiel po novom týmto testom neprejdú.

Tlačová správa: „Od 1. apríla 2016 vstupuje do platnosti novela Vyhlášky 191/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemkových komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

zdroj : http://vyhodnevmeste.sk/rady-odbornikov/402-vodici-pozor-od-1-4-2016-prisnejsie-stkZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk