Školenie referentov a dispečerov dopravy.
24.2.2016 12:00:48
 

Združenie organizácií verejných prác SR Vás pozýva na školenie, ktoré je hlavne určené pre dispečerov a referentov dopravy. Školenie bude prebiehať v dňoch 17.3. 2016 - 18.3.2016 v Dolnom Kubíne v hoteli BELEZ.

Program školenia:

  1. Oprávnenia, osvedčenia pri riadení v doprave
  2. Vyhradené technické zariadenia
  3. Používanie záznamového zariadenia v cestnej doprave vo vozidlách na zber a  prepravu odpadov, v nepravidelnej doprave, vo vozidlách na údržbu komunikácií, výnimky z používania záznamového zariadenia
  4. Odborná spôsobilosť zodpovedného zástupcu
  5. Kvalifikačná karta vodiča, periodické školenia, zdravotná spôsobilosť vodiča
  6. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
  7. Licencia medzinárodnej dopravy

Prednášajúci: Ing. Jozef Fulajtár, odborný konzultant v doprave

Vložné na seminár pre účastníka:

  • členská organizácia ZOVP SR:  15 EUR
  • samospráva:    20 EUR
  • podnikateľský subjekt:  30 EUR    

Vložné na seminár uhraďte do 11. marca 2016 na účet ZOVP SR:
IBAN: SK03 0900 0000 0000 1148 8726, SWIFT: GIBASKBX,
ako variabilný symbol uveďte IČO organizácie, do poznámky názov organizácie.

Ako záväznú prihlášku na seminár akceptujeme elektronické prihlásenie sa na adrese www.zovp.sk/akcia.asp .
Termín prihlásenia : do 9. 3. 2016.


Organizačné pokyny:
Do Hotela BELEZ Dolný Kubín, Beňovolehotská 2508 (N49°14.23, E19°16.00) sa dostanete zo štátnej cesty Párnica - Dolný Kubín odbočením pre Dolným Kubínom smer Skipark Kubínska Hoľa. Ubytovanie si zabezpečuje účastník seminára individuálne (Hotel Belez: tel. 0907/724930, e-mail:rezervacia@belez.sk, www.belez.sk)ZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk