Zahraničná pracovná cesta, spoločnosť RASCO, Chorvátsko
16.07.2015 8:43:06
 

RASCO hrdý rodinný podnik patriaci k popredným výrobcom profesionálnej cestnej a komunálnej techniky v Európe zorganizovala začiatkom júna pre svojich zákazníkov veľkolepé oslavy svojej šťvrťstoročnice. Spoločnosť bola založená v roku 1990 a jej výroba je zameraná na produkciu snehových radlíc, pluhov, sypačov, ramenových kosačiek, nosičov nadstavieb a súvisiacich úprav podvozkov. Produkty spoločnosti RASCO sú dobré známe v celej Európe obzvlášť pre ich robustnosť, vysokú kvalitu, výrazný technologický pokrok a sofistikované riešenia. Dealerská sieť RASCO dnes pokrýva celý európsky kontinent – RASCO je zastúpené v 32. krajinách Európy a vo viacerých z nich je lídrom na trhu.

Pozvánky na plánované oslavy boli rozoslané všetkým európskym zástupcom a dealerom, a rovnako tomu bolo aj u nás. Slovenský zástupca spoločnosti RASCO d.o.o., firma MB SERVIS s.r.o. pod záštitou fabriky zorganizovala v prvom júnovom týždni i pre naše združenie pracovnú cestu do chorvátského mestečka Kalinovac. Program bol jednoznačný – zúčastnenie sa osláv výročia založenia fabriky, ako aj prezentácia nových produktov a celého výrobného procesu.

Pracovná cesta bola naplánovaná na tri dni a teda mali sme dosť času na to, aby sme spojili príjemné s užitočným. A ako tomu často býva, začali sme s tým príjemným. V prvý deň sme mali na programe prezentáciu historickej časti chorvátského mesta Varaždín. Bolo na čo pozerať, o čom svedčí aj fakt, že Varaždín sa v roku 1209 stal kráľovským mestom a počas niekoľkých ďalších rokov sa stal centrom celého severného Chorvátska.

Druhý deň bol od rána naplánovaný hlavný program - oslava výročia spoločnosti RASCO. Po príchode do fabriky nás v prvom momente milo prekvapil rozsah tejto akcie. Organizácia bola veľkolepá, a aj napriek extrémne teplému počasiu, sme sa spolu s dalšími tromi stovkami hostí zmestili pod rozsiahly stan. Program zahájil slávnostným príhovorom jeden zo samotných zakladateľov a majiteľov spoločnosti, pán Ivan Franičević. Nasledovala krátka prezentácia aktuálnej produkcie spoločnosti od snehových radlíc, sypacích nadstavieb, úprav podvozkov, až po nosiče náradia MUVO a profesionálne kosiace ramená.  Po krátkej prestávke program pokračoval expozíciou veľkorozmerových fotografií mapujúcich historický vývoj spoločnosti od jej založenia až po súčasnosť s následnou živou ukážkou práce techniky RASCO. My sme s ohľadom na aktuálne ročné obdobie z ponúkaných možností prezentácií, zvolili ukážku kosiacich ramien RASCO. A neľutovali sme. Aj tu bolo na čo pozerať. Ukážka bola zameraná na mulčovanie nižšieho trávnatého porastu, ale aj vysokého (1m) hustého porastu tráv s náletovými drevinami. Technika RASCO urobila na všetkých prítomných veľký dojem a s danou úlohou sa popasovala bravúrne.

Po obedňajšej prestávke program pokračoval časťou, na ktorú sa viacero z nás tešilo najviac – „prezentácia výrobného procesu“. Jeden z hlavných manažérov výroby RASCO nás previedol všetkými výrobnými halami a predstavil nám celý výrobný proces od prijatia surových materiálov na sklad, cez hrubú strojárenskú výrobu produktov, špecializovanú povrchovú úpravu, finalizačnú halu až po viacstupňovú kontrolu kvality produktov. Rozsah,  miera kvality, „nemecká organizovanosť a dokonalosť“, ako aj použité sofistikované technológie výroby presvedčili všetkých zúčastnených o vysokej kvalite produkcie.

Ostavajúca časť programu sa niesla v duchu príjemnej nálady a spestrená bola s kultúrnym a zábavným programom, spojeným s hudobnými a tanečnými vystúpeniami miestnych umelcov a folkórneho zboru.

Oslavy 25. výročia spoločnosti RASCO sme ukončili tretím dňom pracovnej cesty, ktorý sme strávili cestovaním späť na Slovensko. RASCO si pre nás pripravilo veľkolepý program osláv a utvrdilo nás v názore, že táto spoločnosť patrí kvalitou svojej produkcie k popredným európskym výrobcom komunálnej techniky.

FOTOGALÉRIA
 ZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk