Školenie referentov a dispečerov dopravy.
21.2.2014 14:02:24
 

Združenie organizácií verejných prác SR Vás pozýva na školenie, ktoré je hlavne určené pre dispečerov a referentov dopravy. Školenie bude prebiehať v dňoch 20.3. 2014 - 21.3.2014 v Dolnom Kubíne v hoteli Orava.
Pre členov združenia ZOVP je školenie ZDARMA, pre ostatných záujemcov je cena školenia stanovená na 40,- €.

Program školenia :

1) čo všetko musí spĺňať vodič špeciálneho vozidla na zber odpadov ( vozidlo Press, hákový  alebo ramenový nosič, vozidlo s hydraulickou rukou,  cisternové vozidlo na fekálie alebo na prepravu opotrebovaných olejov, kropnice ...) a špeciálneho vozidla na údržbu (sypač,  nakladač, traktor, ...)
2) čo všetko musia spĺňať vozidlá pre činnosť zberu a prepravy odpadov a pre údržbu komunikácií a čím všetkým musia byť vybavené a opatrené
3) používanie tachografov  vo vozidlách na zber a prepravu odpadov a na údržbu komunikácií, výnimky na ich nepoužívanie
4) odborná spôsobilosť vedúceho dopravy
5) kvalifikačná karta vodiča, preškoľovanie vodičov
6) vyhláška 464/2009
7) licencie ma medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu, ktoré potrebuje firma

Záujemca o školenie si hradí ubytovanie a je povinný sa zaregistrovať na adrese : www.zovp.sk/akcia.asp !!!

Ďalšie informácie nájdete na tejto adreseZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk