K zákonu o odpadoch bolo 2815 pripomienok, z toho 1804 zásadných
6.8.2012 10:21:43
 

Medzirezortné pripomienkové konanie k zákonu o odpadoch sa skončilo a na portáli právnych predpisov bolo celkovo 2 815 pripomienok, z toho 1 804 zásadných. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca ministerstva životného prostredia Maroš Stano. „Pretože ide o mimoriadne veľké množstvo, je ich potrebné roztriediť a analyzovať,“ informoval hovorca a dodal, že envirorezort následne rozhodne o ďalšom postupe. Do medzirezortného pripomienkového konania posunulo ministerstvo životného prostredia návrh nového zákona o odpadoch. Zákon prinesie zmenu postoja k odpadom, ktorý sa podľa novej právnej úpravy stáva cennou surovinou šetriacou primárne zdroje a rovnako môže byť významným zdrojom energie. "Portál právnych predpisov uverejnil na svojej stránke návrh nového zákona," uviedlo MŽP s dodatkom, že pripomienkam bol zákon otvorený do štvrtka 2. augusta, potom bude nasledovať proces zapracovania pripomienok. Pripraviť návrh nového zákona o odpadoch vychádza z povinnosti krajiny transponovať európske právne predpisy v oblasti odpadov. Hlavnou prioritou návrhu zákona je podľa informácií na stránke rezortu zabezpečiť efektívne fungovanie odpadového hospodárstva a znížiť produkciu množstva odpadov. "Zákon prinesie základné zmeny v hierarchii odpadového hospodárstva a nastaví účinné mechanizmy, ktoré podporia znižovanie zneškodňovania odpadov a zvýšia množstvo zhodnocovaného odpadu," píše sa na portáli. . Prijateľná a účinná podoba zákona o odpadoch a odvrátenie hrozby sankcií voči Slovensku od Európskej únie je prioritou rezortu v tomto volebnom období. Zdroj : www.zbierka.sk

ZOVP SR bolo ku dňu 30.7.2012 zaregistrované na portáli právnych predpisov a na MŽP SR ako pripomienkujúci subjekt. Celoslovenská rada ZOVP v spolupráci so sekciou "Odpadové hospodárstvo" zaslala na portál svoje pripomienky. Zoznam všetkých pripomienok nájdete na adrese : https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialReview.aspx?instEID=-1&matEID=5296&drCommentDocFREID=-1&rOverviewAction=PreviewAll&langEID=1ZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk