Zápisnica zo zasadnutia CR ZOVP, Ráztočno
27.12.2011 7:13:40
 

 

V sekcii INFOSERVIS (len pre členov ZOVP) nájdete zápisnicu zo zasadnutia celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR konanej dňa 12.12.2011 v Ráztočne. Dokument obsahuje program rokovania, vyhodnotenie snemu, uznesenie a plán práce na rok 2012.

 

sekretariát ZOVP SRZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk