Odborná exkurzia „Nakladanie s bioodpadmi v Nemecku“
5.10.2011 10:19:35
 

Naša partnerská organizácia v Čechách SVPS poriada odbornú exkurziu do Nemecka "Nakladanie s bioodpadmi". Nakoľko nemá všetky miesta obsadené, ponúka našej organizácii 10 voľných miest. Termín tejto akcie je od 19.10.2011 do 23.10.2011. Ak máte záujem treba sa čo najskorej prihlásiť na adresu fiala@tsbruntal.cz. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente - svps_D (pdf).

sekretariát ZOVPZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk