József Nagy: Energetické zhodnocovanie je budúcnosť nakladania s odpadom
18.10.2010 10:59:04
 
Televízia TA3 odvysielala príspevok, ktorý sa venuje problematike spaľovní odpadov v SR. Podľa televízie Slovensku chýba jasná koncepcia a legislatíva ohľadom zhodnocovania odpadu. Takmer deväťdesiat percent odpadu sa u nás stále ukladá do zeme, čo je v rozpore s predpismi Európskej únie. Navyše výstavba spaľovní sa stretáva s odporom samospráv a tak nové ministerstvo životného prostredia musí dať jasnú odpoveď, ako chce túto situáciu riešiť.

Televízia TA3 uvádza, že na Slovensku máme len dve spaľovne na komunálny odpad, v Bratislave a Košiciach. Podľa združenia organizácií verejných prác je to nepostačujúce, postavenie nových spaľovní je však podľa nich boj s veternými mlynmi. Miloslav Kuba (VEPOS-SKALICA s.r.o.) zo Združenia organizácií verejných prác tvrdí, že to naráža na problém, kde spaľovňu vybudovať, pretože "všetci by ju chceli mať blízko a nikto nie doma".
Podľa TA3, európska legislatíva ukladá, že by sme mali 40 percent odpadu materiálovo zhodnocovať, ďalších 40 percent ukladať do zeme a zvyšných 20 percent spaľovať. Tento systém však podľa televízie nefunguje. Martin Kovačič (EKOS PLUS): "Nie je to podporené konkrétnymi návrhmi, ako dosiahnuť, aby sme vybudovali zariadenia, ktoré by pokrývali kapacitu 20 percent odpad na spaľovanie.

Nové vedenie MŽP tvrdí, že koncepciu na riešenie tohto problému má, avšak cestou budovania nových spaľovní ísť nechce. József Nagy: "Budeme podporovať nové teplárne a tepelné elektrárne na spaľovanie odpadov. Práve energetické zhodnocovanie je budúcnosť nakladania s odpadom."

Na odpor naráža aj budovanie spaľovní na nebezpečný odpad, ako napríklad projekt v Smoleniciach, kde sú dlhodobo proti obyvatelia aj miestna samospráva. Podľa TA3, podpora tepelných elektrární na spracovanie odpadu nie je podľa odborníkov zlá myšlienka, treba však myslieť aj na to, že emisné kvóty prenesú oveľa benevolentnejšie ako pri spaľovniach.

zdroj : www.odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk