Recyklačný fond bude príspevky obciam vyplácať už len raz ročne
16.8.2010 7:13:22
 
Recyklačný fond oznámil na svojej internetovej stránke zmenu smernice o poskytovaní finančných prostriedkov.

Nová verzia je platná od 01. júla 2010 a vyplýva z nej, že obligatórne príspevky obciam za výsledky pri zabezpečovaní separácie komunálneho odpadu podľa §64 ods. 1 zák. 223/2001 Z.z. o odpadoch budú vyplácané vo väzbe na celý kalendárny rok. Táto úprava sa vzťahuje i na výsledky v oblasti separovaného zberu dosiahnuté obcami v 1. polroku 2010. To znamená, že žiadosti o vyplatenie príspevku podľa §64 ods. 1 cit. zákona o odpadoch treba teda podávať so zahrnutím výsledkov v oblasti separovaného zberu dosiahnutých v celom kalendárnom roku 2010.
Pôvodne mohli obce podávať žiadosti po vyplnení tlačiva „Žiadosť obce o príspevok podľa §64 ods. 1 zákona č.223/2001 Z. z." za jednotlivé polroky alebo celý rok bez stanoveného termínu podávania žiadosti.

Zmena Smernice o poskytovaní finančných prostriedkov z Recyklačného fondu bola schválená 15. júna 2010 na zasadnutí Správnej rady.

Dokument: Smernica o poskytovaní finančných prostriedkov z Recyklačného fondu

zdroj : http://www.odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk