Novela zákona o cestnej premávke
25.5.2010 8:14:03
 
Novela Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a Zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla ukladá účastníkom škodovej udalosti povinnosť vyplniť a podpísať tlačivo (správa o nehode) zavedené pre účely náhrady škody.Majte toto tlačivo vždy vo vozidle. tlačivo (pdf)


ZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk