Kolkársky turnaj, X. ročník
24.5.2010 13:52:48
 
Technické služby mesta Trebišov Vás pozývajú na X. ročník kolkársky turnaja ZOVP o PUTOVNÝ POHÁR ZOVP SR dňa 25.6.2010 o 9.oo v kolkárni Zimného štadióna v Trebišove. Súťažiť budú 3-členné družstvá, v ktorom musí byť zastúpenie minimálne jednej ženy. Prihlášky posielajte do 15.6.2010 na adresu ts.tv@stonline.sk alebo 056/6726935. Štartovný poplatok činí 35€ (občerstvenie, ceny, náklady).


ZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk