Nová vyhláška číslo 464-2009
10.12.2009 7:08:11
 

Od 20.11.2009 platí nová vyhláška číslo 464/2009, ktorá upravuje zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Nová vyhláška vypúšťa z povinnej výbavy náhradné žiarovky, elektrické poistky a ťažné lano. Ak sú vo vozidle prostriedky na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie, vozidlo nemusí byť vybavené ani náhradným kolesom. Pri nákladných vozidlách nad 3.5 tony a autobusoch môže nahradiť rezervné koleso zmluvný vzťah, na základe ktorého bude zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky. Nákladným vozidlám nad 12 ton pribudli do povinnej výbavy snehové reťaze. Zmeny sa týkajú aj zvláštnych výstražných svietidiel oranžovej farby - majákov, ktoré môže používať len stanovený okruh vozidiel. Vyhláška stanovuje aj spôsob ich používania.

Nová vyhláška MDTP SR číslo 464-2009

 

 ZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk