kontrola záznamového zariadenia vozidla
16.10.2009 12:33:02
 
Ak vykonávate prepravu odpadov a mali by ste problémy s Inšpekciou práce pri kontrole záznamového zariadenia vozidla (digitálny alebo analógový tachograf) pri kontrole denného výkonu, treba vodiča vystrojiť potvrdením (v prílohe) a podľa vyjadrenia niektorých inšpektorov práce, ak uvidia vozidlo opatrené tabuľkou A (dodávateľ REO AMOS Bratislava), záznamové zariadenie nekontrolujú. Nájdu sa však aj iniciatívni, u ktorých treba argumentovať a dokonca nenechávať tento problém len na samotnéhpo vodiča.

Potvrdenie (príloha) :
http://www.zovp.sk/uv/dokumenty/formular_tacho.doc

Adresa na REO AMOS : http://www.reoamos.cz/eshop/ssr/ZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk