BAZÁR


PREDAJ
 

     
    Nadbytočný majetok
    Ponúkame na odpredaj prebytočný a neupotrebiteľný majetok Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš.
     
CENA   "dohodou"
LOKALITA   Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
     
MENO / FIRMA   Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
TELEFÓN   0905 819 296
EMAIL   doprava@vpslm.sk
LINK