KONGRES
Združenia organizácií verejných prác SR


12. - 13. 10. 2017 (štvrtok, piatok), 9:00 hod.
v hoteli Event Hotel Kaskády, Únovce 504, Galanta
 


Program rokovania :

12. 10. 2017 štvrtok

900 - 930   prezentácia členov ZOVP SR, vystavovateľov a hostí
930 - 1000   prednáška „ Evidencia odpadov „ - spoločnosť INISOFT
1000 - 1230   prednáška „ Povinnosti a zodpovednosť štatutárnych orgánov „
1230 - 1300   diskusia
1300 - 1400   obed
1400 - 1800   výstava komunálnej techniky
1900   spoločenský večer pre členov ZOVP SR, vystavovateľov a hostí
 
13. 10. 2017 piatok

    900-1200

  pracovné rokovania s obchodnými partnermi
 

Kontaktná osoba :
Ing. Kristína Priesterová, sekretariát ZOVP SR, sekretariat@zovp.sk

Organizačné pokyny :

Stravovanie pre dvoch zástupcov členskej organizácie je hradené z rozpočtu ZOVP SR.

Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník snemu sám! Ubytovanie je zabezpečené v hoteli Kaskády, Únovce pri Galante. Pri nahlasovaní ubytovania treba nahlásiť – „ZOVP“. 

Kontakt na hotel Kaskády: Tel.: +421 31 788 33 33, recepcia@kaskady.sk,
GPS súradnice: 48.209442, 17.798935 alebo 48° 12' 34.0" N 17° 47' 56.2" E,
nájdi na mape


Z organizačných dôvodov svoju účasť na sneme potvrďte do 4. 10. 2017 on-line na adrese
www.zovp.sk/akcia.asp .

 

súčasťou večernej recepcie bude tombola s reklamnými predmetmi vystavujúcich spoločností, alebo prezentmi charakterizujúce členské organizácie alebo zriaďovateľské obce alebo mestá. Pri losovaní jednotlivých „cien“ bude darca reklamného predmetu alebo prezentu všetkým prítomným predstavený názvom spoločnosti, sídlom a hlavnou činnosťou moderátorom večera. Nebude určované poradie cien podľa hodnoty darovanej ceny. Tombola bude spestrením večerného programu, ale najmä zviditeľnením členských organizácií alebo ich zriaďovateľov.

Ak uznáte za vhodné prezentovať sa i takouto formou, požiadame Vás o odovzdanie „ceny do tomboly“ pri prezentácii. Veríme, že i táto forma bude prospešná pre všetkých zúčastnených.

 

VÝSTAVNÉ POPLATKY : Interiér voľná plocha
ČLEN ZOVP 20,- € 100,- €
VYSTAVOVATEĽ 85,- €

250,- €

 

 

 

MEDIÁLNI PARTNERI KONGRESU :