Vyhlásenie 15. ročníka súťaže Zlatý mravec. Prihláste svoj projekt a získajte prestížne ocenenie
08.10.2020 10:02:50
 

Otvárame ďalší v poradí už 15. ročník súťaže Cena odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2020. Vyhlasovatelia (ZOVP je tiež vyhlasovateľom súťaže) sa tešia záujmu uchádzačov a oceňujú kvalitu prihlásených projektov. Víťaz v jednotlivých kategóriách však môže byť len jeden. Kto to bude tento rok? Možno aj vaša firma, vaša obec, inovatívny projekt, či koncept nakladania s odpadmi. Vznikajú nové moderné prístupy, vyvíjajú sa alebo sa zavádzajú do praxe nové technológie, ktoré prinášajú výsledky, finančnú a časovú úsporu, či evidenčný poriadok. Vznikajú mnohé verejne prospešné aktivity v oblasti  enviromentálneho vzdelávania a osvety obyvateľstva, koncepty predchádzania vzniku odpadov zero waste či re-use. Pochváľte sa svojimi výsledkami a pošlite prihlášku.

Stiahnuť prihlášku
Stiahnuť Štatút súťaže
Termín odovzdania prihlášky predĺžený je do 31.10.2020!

V prípade otázok sa na nás s dôverou obráťte. Kontaktná osoba: Ľubica Krákorníková, 0911 900 501, cena@zlatymravec.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk