Ministerstvo chce opäť novelizovať zákon o odpadoch.
08.06.2020 15:43:49
 

Zákon o odpadoch čaká ďalšia novelizácia. Novela z dielne rezortu životného prostredia má do slovenskej legislatívy preniesť smernicu o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, envirorezort ňou však chce zároveň reagovať aj na problémy v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v obciach.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) dnes zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanej legislatíve, ktorú chce predložiť na pripomienkovanie ešte v priebehu júna 2020. Celý materiál si môžete stiahnuť cez odkaz v závere článku.

Vlaňajšia novela nestačí

Novela, ktorou sa bude meniť a dopĺňať aktuálne znenie zákona o odpadoch, má podľa MŽP SR v prvom rade poslúžiť na transponovanie Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. Podľa článku 17 tejto smernice musia členské štáty uviesť do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou najneskôr do 3. júla 2021.„Samotná smernica, ktorá bude návrhom zákona transponovaná, má za cieľ riešiť neustále zvyšovanie tvorby plastového odpadu a únik plastového odpadu do životného prostredia, najmä do morského prostredia, v záujme dosiahnutia obehového životného cyklu plastov,“ priblížilo ministerstvo.

Vlaňajšou novelou zákona o odpadoch sa smernica transponovala iba čiastočne, konkrétne v časti týkajúcej sa jednorazových plastových výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 5 smernice o obmedzeniach pre uvedenie na trh. Ostatné časti smernice zatiaľ však zatiaľ na Slovensku neboli transponované a zákon o odpadoch v súčasnosti nerieši problematiku jednorazových plastov v takom širokom rozsahu, ako je nastavená smernicou.

MŽP chce sprehľadniť vzťah obcí a OZV

Návrh novely zákona o odpadoch z dielne MŽP SR však má súčasne reagovať aj na problémy aplikačnej praxe, ktoré sa podľa envirorezortu objavujú najmä v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v obciach.Množstvo samospráv sa totiž začiatkom roka 2020 ocitlo bez zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV), čiže bez organizácie, ktorá financuje triedený zber z recyklačných poplatkov výrobcov.

„Cieľom návrhu zákona je sprehľadniť systém nakladania s triedeným odpadom v obciach vo vzťahu k OZV v obciach pôsobiacich a zároveň návrh zákona má za cieľ reagovať na situáciu, ktorá vznikla začiatkom roku 2020, kedy viaceré obce nemali v dôsledku nejednoznačného výkladu zákona uzatvorené zmluvy s OZV,“ uviedlo ministerstvo. Problémy v praxi podľa MŽP SR nastávajú v dôsledku zmätočnej legislatívy. „Súčasná legislatíva sa pre dotknuté subjekty javí ako nejasná a výkladovo problematická,“ vysvetľuje svoje zámer MŽP SR. Predbežnú informáciu k pripravovanej novele môže verejnosť pripomienkovať od dneška do piatku 19. júna. Samotnú novelu zákona o odpadoch ministerstvo plánuje predložiť do medzirezortného pripomienkového konania ešte do konca júna.

Stiahnite si: Predbežná informácia k novele zákona o odpadoch

 

zdroj : www.odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk