Aplikačná novela zákona o odpadoch - Registrácia dopravcov odpadov
13.07.2018 10:24:57
 

Veľká aplikačná novela, ktorá bola schválená na koci minulého roka, zmenila niektoré definície. Medzi inými priniesla i povinnosť pre prepravcu odpadu.

Registrácia dopravcov odpadov

Členské štáty majú podľa smernice o odpade povinnosť viesť register zariadení alebo podnikov, ktoré zbierajú alebo prepravujú odpad v rámci náplne svojej profesionálnej činnosti. Táto povinnosť bola aj doteraz ustanovená v § 98 zákona o odpadoch. Napriek tomu sa však pravidelne viedli diskusie o tom, na koho sa táto povinnosť registrácie skutočne vzťahuje. S týmto cieľom novela na jednej strane zavádza definíciu pojmu dopravca odpadu a na druhej strane prináša jednoznačnejšiu úpravu podmienok, za ktorých sa je dopravca povinný registrovať.

Registrácii podliehajú dopravcovia odpadu, ktorí vykonávajú prepravu odpadu pre cudziu potrebu v rámci svojej podnikateľskej činnosti, teda v rámci predmetu podnikania „preprava tovaru“ alebo „nákladná doprava“. Registrácii tiež podliehajú dopravcovia odpadu, ktorí vykonávajú prepravu odpadu pre vlastnú potrebu (vlastnými alebo prenajatými vozidlami) v rámci svojej podnikateľskej činnosti, teda v rámci predmetu podnikania „nakladanie s nebezpečným odpadom“ alebo „nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom“. Povinnosť registrácie sa nevzťahuje na dopravcov odpadu, ktorým bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1 zákona o odpadoch.

Vyhláška 371/2015

Tlačivo

 ZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk