Prvý rebríček slovenských miest o obcí v triedení odpadu
20.04.2018 12:11:35
 

Do portfólia spoločnosti ENVI - PAK patrilo v roku 2017 viac ako 50 % miest a obcí na Slovensku. Prvýkrát vznikol rebríček sídel podľa toho, ako úspešné sú v triedení odpadu. Na prvom mieste v kategórii nad 5 000 obyvateľov skončili Dubnica nad Váhom a Nemšová. Na prvom mieste v kategórii menej ako 5 000 obyvateľov sa umiestnila obec Demänovská dolina.

Poradové miesto v rebríčku vzniklo kombináciou dvoch faktorov kľúčových pri zbere a separovaní odpadov. Sú to efektivita a vyťažiteľnosť. „Parameter efektivity nám ukazuje, ako účinne je využitá inštalovaná infraštruktúra. Udáva, koľko gramov v daných komoditách sa vyzbiera v jednom litri. Pod litrami si môžeme predstaviť objemy zberných nádob a vriec, ktoré dodávame do domácností. Takže čím viac gramov odpadu je v týchto objemoch správne zatriedených, tým je systém lepší,“ vysvetľuje Roman Vandák, riaditeľ komoditného oddelenia ENVI - PAK. Zároveň dodáva, že nie je dôležité len to, aby bol v konkrétnom druhu nádoby ten správny odpad. Ide aj o to, aby tam bol uskladnený správne, teda aby zaberal čo najmenej miesta – plastové fľaše pokrčené, kartónové krabice rozrezané.

Druhým kritériom je vyťažiteľnosť. Čím viac kíl na obyvateľa obec ročne vyzbiera, tým je úspešnejšia. „Čím je miera vyťažiteľnosti vyššia, tým menej odpadov z obce končí na skládkach a obec šetrí náklady na zber komunálneho odpadu. Úspešné obce navyše primerane využívajú infraštruktúru, ktorá je pre ne k dispozícii,“ dodáva Roman Vandák.

Umiestnenie v rebríčku je kombináciou bodov za oba faktory. Práve tie sú totiž najdôležitejšie aj z hľadiska obcí.

Priemerná vyťažiteľnosť na Slovensku je približne 30 kilogramov na obyvateľa ročne. Presné údaje o jednotlivých obciach a mestách nájdete tu.

 

Najúspešnejšie obce v triedení odpadov s populáciou nad 5 000 ľudí

PORADIE

Obec

Efektivita

Vyťažiteľnosť

Body efek.

Body vyťaž.

Spolu

1

Dubnica nad Váhom

60,84

66,52

74

76

150

1

Nemšová

91,41

54,13

77

73

150

3

Skalica

48,1

90,02

72

77

149

4

Dunajská Lužná

44,07

51,59

69

72

141

5

Dolný Kubín

47,87

49,07

71

69

140

6

Liptovský Hrádok

36,45

58,02

63

75

138

7

Žiar nad Hronom

37,31

48,46

66

68

134

8

Stará Turá

33,24

54,84

58

74

132

9

Námestovo

64,22

33,3

75

55

130

9

Vrbové

65,18

32,82

76

54

130

 

Zdroj : www.envipak.sk   a   www.odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk