Ministerstvo uvažuje o agentúre pre triedený zber.
19.04.2018 9:08:19
 

Ministerstvo životného prostredia rozposlalo niekoľkým profesijným združeniam dotazník o spôsobe zabezpečenia fungovania systému RZV pre prúd odpadov z obalov a prúd odpadov z neobalových výrobkov.

Podľa informácií odpady-portal.sk dotazník vznikol na základe záverov z pracovného stretnutia k návrhu zmeny formy v odpadovom hospodárstve, ktoré sa konalo 14. marca 2018. Ministerstvo prisľúbilo odpovedať na otázku, kto sa zúčastnil tohto stretnutia, neskôr.

Dôvodom k rozoslaniu dotazníka má byť podľa ministerstva snaha odstrániť nedostatky v systéme triedeného zberu.

„Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky s cieľom odstrániť nedostatky pri fungovaní zberu a triedenia odpadu v obciach a mestách na Slovensku vypracovalo dotazník týkajúci sa spôsobu zabezpečenia fungovania systému RZV pre prúd odpadov z obalov a prúd odpadov z neobalových výrobkov,“ reagoval pre Odpady-portal.sk hovorca rezortu Tomáš Ferenčák.

pokračovanie na www.odpady-portal.sk

 

PS: I naše združenie reagovalo na vzniknutú sitáciu a poslalo list na MŽP, aby sme boli prizvaný na tieto stretnutia. Bohužiaľ do dnešného dňa neprišla žiadna odpoveď. Samozrejme sa budeme i napriek tomu naďalej venovať tejto téme.ZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk