Minister rokuje o monopolnej agentúre
27.2.2018 9:09:07
 

Minister životného prostredia László Sólymos zvažuje zrušiť súťaž organizácií zodpovednosti výrobcov a cenotvorbu za plnenie služieb pre výrobcov ponechať na jednu agentúru.

Strana Most-Híd následne 21. februára informovala, že ministerstvo životného prostredia plánuje zmenu vo fungovaní takzvaných organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) a uvažuje o zriadení jednej agentúry, ktorá prevezme zodpovednosť za financovanie, zber a recykláciu vytriedených odpadov v mestách a obciach.

O ďalšej novele zákona o odpadoch už podľa Most-Híd envirorezort rokuje so svojimi partnermi, ako sú Združenie miest a obcí Slovenska, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení či Republiková únia zamestnávateľov. „Na stole je aj variant, že zber nebude riešiť niekoľko OZV, ale jedna agentúra, ktorú by zriadili výrobcovia, štát by mal len kontrolnú úlohu,“ cituje stranícky web ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa. „Keďže sa zaviedol úplne nový systém, treba ho priebežne doladiť,“ uviedol.

Podľa vyjadrenia hovorcu rezortu, ktoré poskytol pre Odpady-portal.sk, vznik stabilizačného prvku v podobe agentúry riadenej samotnými výrobcami je len z jednou zo zvažovaných alternatív ako odstrániť nedostatky pri fungovaní zberu a triedenia odpadu v obciach a mestách na Slovensku. Finálna dohoda však ešte nie je na stole.

„Vo všeobecnosti možno povedať, že cieľom ministerstva je skvalitniť koordináciu medzi jednotlivými subjektmi na trhu s odpadom, ztransparentniť celý systém a nastaviť stabilné podmienky pre zvyšovanie miery triedenia a recyklovania na Slovensku,“ uzavrel T. Ferenčák.

Zdroj : www.odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk