Zmeny vo vyhláške o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti + nové tlačivá
30.01.2018 13:30:47
 

Od 15. októbra 2017 nastali zmeny vo vyhláške č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, ktorá bola zmenená v októbri minulého roku novelou vyhlášky č. 246/2017 Z. z. Týka sa najmä ohlasovania plastových tašiek. Prhľad zmien nájdete na tejto adrese.

Rezort životného prostredia vydáva v týchto dňoch nové tlačivá k vyhláške č. 366/2015 o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti a k vyhláške č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Najviac používaným tlačivom je Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.
Dôležitou informáciou je tá, že nové tlačivá sú platné až pre rok 2018, to znamená, že ohlásenia za rok 2017 sa podávajú na starom tlačive, ktoré je tiež zverejnené na stránke ministerstva (nižšie prikladáme link).

V súčasnosti sú zverejnené nové tlačivá k týmto evidenčným a ohlasovacím povinnostiam:

  • Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (príloha č. 2)
  • Evidenčný list úložiska (príloha č. 8)
  • Záznam o vyskladnení a odovzdaní odpadovej ortuti (príloha č. 9)
  • Potvrdenie o kontajneri s odpadovou ortuťou (príloha č. 10)
  • Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu (príloha č. 11)
  • Sprievodný list nebezpečného odpadu (príloha č. 12)
  • Ohlásenie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom (príloha č. 15)
  • Ohlásenie o obaloch uvedených na trh v slovenskej republike a plnení miery zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov (príloha č. 16)
  • Ohlásenie o zbere odpadov z obalov (príloha č. 17)
  • Ohlásenie o neobalovýh výrobkoch uvedených na trh v slovenskej republike a miere zhodnocovania a recyklácie odpadov z neobalových výrobkov (príloha č. 18)

Kde nájdete vzory tlačív podľa Vyhlášky č. 366/2015 a 371/2015?

Poradíme vám dve bezpečné možnosti ako nájsť vzory tlačív a upozorníme na vyhľadanie správnej verzie.

POZOR však na správnu verziu predpisu! Ak hľadáte tlačivá platné za rok 2017, musíte v histórii vyhľadať verziu platnú pred 1. januárom 2018, teda napríklad túto: 15.10.2017 - 31.12.2017.

 

Zdroj : www.odpady-portal.sk

 ZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk