Ohlasovacie povinnosti voči KC batérie a akumulátory
23.10.2017 8:41:01
 

Nižšie uverejňujeme oznámenie KC batérie a akumulátory. Venujte oznámeniu pozornosť, nakoľko ide o zákonné povinnosti.

Ide o to, že mnohé firmy, ktoré vykonávajú výkup batérií a akumulátorov si neplnia ohlasovacie povinnosti voči KC batérie a akumulátory alebo tí, čo si plnia, neposielajú údaje správne.
Týmto oznámením by sa dalo  predísť tomu, aby si niekto aj naďalej neplnil oznamovaciu povinnosť, ak mu vzniká.
Vzhľadom k tomu, že až teraz sa rozbiehajú všetky aktivity KC BAA a spracovali sa  aj formuláre, dáva KC BAA možnosť zaslať všetky ohlásenia za 1,2,3 štvrťrok 2017 v tomto období dodatočne.

Vážení  partneri,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webe Koordinačného centra pre batérie a akumulátory sú pripravené na stiahnutie príslušné formuláre, na ohlasovanie údajov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Vzhľadom k tomu, že Vami zasielané údaje nie vždy zodpovedali požiadavke zákona, prosíme Vás o opätovné zasielanie údajov za 1,2,3 Q 2017  na zverejnených tlačivách.

Žiadame Vás aby ste k ohlasovaniu  používali výhradne tieto formuláre.
Príslušné formuláre si môžete stiahnuť  z webu www.kcbaterie.sk  v záložke   „tlačivá na stiahnutieZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk