Zákon roka príde na rad na jeseň
15.02.2017 7:40:29
 

Na rozdiel od zákona o poplatkoch za uloženie odpadu na skládku však s novelizovaním zákona o odpadoch nemá ministerstvo jasnejšie plány.

V odpadovom hospodárstve plánuje ministerstvo tohto roku pripraviť dve zásadné normy. Vyplýva to z návrhu plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017, ktorý vláda prerokovala ešte 14. decembra 2016. V júni tohto roku by mal byť predložený do pripomienkového konania návrh zákona zákona, ktorým sa mení a doplna zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej zátaže. Riešiť má problémy aplikačnej praxe.

Zdraženie poplatkov má byť známe už v auguste

Najočakávanejšou normou je návrh zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý by mal zásadne zvýšiť spoplatňovanie skládkovania. Zdražovanie služieb ministerstvo v dokumente lakonicky nazýva „úpravou výšky a spôsobu platby za uloženie odpadov na skládku odpadov s cieľom znížit množstvo skládkovaného odpadu“.

Vo vyjadreení pre Odpady-portal.sk však ministerstvo reaguje presnejšie.

„Ministerstvo v súčasnosti pripravuje nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý počíta so zvýšením poplatku za skládkovanie najmä komunálneho odpadu. Tento právny predpis je v súčasnosti v legislatívnom procese – nateraz je v internom pripomienkovom konaní. Na vládu by mohol byť predložený v druhej polovici tohto roka,“ uviedol hovorca rezortu Tomáš Ferenčák.

Novela zákona o odpadoch vo hviezdach

Rezort životného prostredia avizuje už niekoľko mesiacov aj potrebu novelizovať viaceré časti zákona o odpadoch.

K obsahu novely ani termínu jeho predloženia sa však vyjadruje veľmi opatrne.

„Ministerstvo si uvedomuje, že zákon o odpadoch nie je dokonalý, a preto pripravuje aplikačnú novelu, ktorá zabezpečí plynulú funkčnosť novo nastaveného systému odpadového hospodárstva. Rezort pri príprave aplikačnej novely rokuje aj so zástupcami priemyslu, potravinárov, výrobcami obalových a neobalových výrobkov, ale aj s tretím sektorom. Hovoriť v tejto chvíli o podrobnostiach považujeme za predčasné,“ uzatvára hovorca.

Zdroj : www-odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk