Nešťastný paragraf zrušený, ale pozor, NIE HNEĎ.
02.11.2016 11:32:52
 

Jedna z mála príjemných legislatívnych vecí v odpadovom hospodárstve sa stala nedávno. NR SR schválila zrušenie nešťastného paragrafu s veľkým dosahom, ktorý bol kritizovaný.

Bo to paragraf 58, ktorý výrazne znepríjemnil život firmám a živnostníkom. Jednak sa zvýšila administratívna záťaž a nepriamo sa zakázalo skládkovanie odpadov z obalov. Problémy boli aj s vypĺňaním údajov daného tlačiva. Výsledok bol taký, že MŽP zbieralo absolútne skreslené údaje, ktoré boli len orientačné – čítaj ako nepoužiteľné. Viac o samotnom vplyve §58 si môžete prečítať tu.

To sa však zmení a to zmenou zákona o odpadoch. Síce to ešte nebolo uverejnené v zbierke zákonov, ale podľa finálneho textu schváleného NR SR vyplýva zrušenie celého paragrafu 58.
Dôležité je to, že zmena nenastane hneď k novembru, ale až k 1. januáru 2017. POZOR teda na túto povinnosť do konca roka a odporúčame Vám toto ohlásenie zaslať na Ministerstvo aj za november a december.

Zdroj : www.odpadovyhospodar.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk