Ministerstvo aktualizovalo zoznam organizácií zodpovednosti výrobcu
17.05.2016 10:49:44
 

„Ozetvéčiek“ na obaly a neobaly je zatiaľ päť, na elektrozariadenia sedem. Monopol existuje iba v prúde pneumatík.

Ministerstvo životného prostredia opätovne aktualizovalo register autorizácí na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov. Počet organizácií zodpovednosti výrobcu je zatiaľ štrnásť:

Auto Recycling, združenie
Bojnická 3
831 04 Bratislava
- staré vozidlá

ELT Management Company Slovakia, s.r.o.
Vajnorská 171/A
831 04 Bratislava
- odpadové pneumatiky

ENVI – PAK, a.s.
Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava
- obaly
- neobalové výrobky

NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
- obaly
- neobalové výrobky

RECobal, s.r.o.
Rusovská cesta 50
851 01 Bratislava
- obaly
- neobalové výrobky

Envidom, združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
- elektrozariadenia kategórií 1, 2, 3, 4, 6, 7

Ekolamp Slovakia – Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky
Turecká 37
940 01 Nové Zámky
- elektrozariadenia kategórií 5a, 5b

Elekos, združenie
Párovská 44
949 01 Nitra
- elektrozariadenia kategórií 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9, 10

Asekol SK s.r.o.
Lamačská cesta 45
841 03 Bratislava
- elektrozariadenia kategórií 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9, 10

SEWA, a.s.
Račianska 71
831 02 Bratislava
- elektrozariadenia kategórií 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9, 10

E-cycling s.r.o.
Robotnícka 10
974 01 Banská Bystrica
- elektrozariadenia kategórií 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9, 10

Elekos, združenie
Párovská 44
949 01 Nitra
- obaly
- neobalové výrobky

E-cycling s.r.o.
Robotnícka 10
974 01 Banská Bystrica
- obaly
- neobalové výrobky

NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
- elektrozariadenia kategórií 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9, 10

Zoznam pravidelne aktualizuje ministerstvo životného prostredia na svojich stránkach.

zdroj : www.odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk