Spoplatňovanie drobného stavebného odpadu sa zmení. Ako bude vyzerať?
01.04.2015 7:03:01
 

Po schválení nového zákona o odpadoch budú musieť obce zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu. Adresnejší systém však zmení finančné toky na úhradu nákladov.

Podľa návrhu nového zákona o odpadoch, ktorý je po schválení parlamentom v súčasnosti v procese rozhodovania prezidenta, je obec povinná zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu (§ 81 odst. 20, ďalej DSO). Zároveň musí obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vychádzať zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom (§ 81 odst. 12). Zákon tak podstatne mení systém finančných transferov za drobný stavebný odpad.

Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že zavedením povinnosti množstvového zberu DSO sa zásadne nezmení administratívna ani finančná nákladnosť systému zberu. „Množstvo, resp. hmotnosť stavebného odpadu je aj podľa v súčasnosti platného zákona relevantné, nakoľko na základe množstva resp. hmotnosti je stanovená hranica medzi DSO, ktorý je zohľadnený v miestnom poplatku, a tým, za ktorý už občan platí nad rámec miestneho poplatku z ohľadom na jeho množstvo,“ uviedol pre Odpady-portal.sk Maroš Stano, hovorca ministerstva životného prostredia.

pokračovanie článku na www.odpadyportal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk