Recyklačný fond vydal novú smernicu o poskytovaní dotácií.
16.03.2015 15:25:24
 

Recyklačný fond zverejnil na zmenu Smernice o poskytovaní prostriedkov z RF vyplývajúcu z novely zákona o odpadoch. V poradí trinásta zmena Smernice o poskytovaní finančných prostriedkov z Recyklačného fondu bola schválená 5. marca 2015 na II. zasadnutí správnej rady fondu.

Smernica upravuje:

  • podmienky poskytovania prostriedkov z fondu,
  • spôsob predkladania žiadostí o poskytnutie prostriedkov z fondu,
  • postupy pri registrácii, posudzovaní a schvaľovaní žiadostí o poskytnutie prostriedkov z fondu,
  • náležitosti zmlúv o poskytnutí prostriedkov medzi fondom a žiadateľom.

Nová smernica obsahuje napríklad aj novú príloha č. 2a - Tlačivo „Žiadosť Environmentálneho fondu o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu, ktorá súvisí s novelou zákona o odpadoch z konca minulého roku, ktorou môže Recyklačný fond poskytnúť prostriedky Environmentálnemu fondu (§ 64 ods. 13 zák. č. 223/2001 Z. z.)

Nové znenie SMERNICEZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk