Vláda chce zmeniť zákon o skládkových poplatkoch
20.06.2013 8:38:35
 

Minister Peter Žiga chce zmeniť zákon o poplatkoch za uloženie odpadu. Platiť by sa malo viac za tie odpady, ktoré je možné ľahko alternatívne zhodnotiť. Obce so skládkami budú môcť použiť príjmy z poplatkov aj na iný účel.

Poplatky vzrastú v niektorých prípadoch

Výška poplatkov by sa vo väčšine prípadov nemala meniť, tak ako sa k tomu zaviazala vláda v memorande o porozumení s U. S. Steel. Výrazne sa však budú zvyšovať poplatky za niektoré ostatné a nebezpečné odpady. U ostatných odpadov ide najmä o tie, ktoré je možné zhodnotiť alternatívne, napríklad rôzne kaly, druhotné suroviny a obaly, ktoré by mali končiť v separovanom zbere. Tie budú zaťažené poplatkom, ktorý bude postupne medziročne rásť až do výšky 37 eur za tonu od roku 2016. Podobne by mala zrásť cena poplatkov aj v prípade niektorých nebezpečných odpadov, až do výšky 70 eur za tonu.

Použitie príjmov z poplatkov

Významne sa majú zmeniť pravidlá pre použitie príjmov z poplatkov za uloženie odpadu v obciach. Obec už nebude musieť použiť príjmy z poplatkov iba na účely odpadového hospodárstva. Môže ich použiť aj na iné účely zlepšenia životného prostredia v obci, ale iba pod podmienkou, že úroveň odpadového hospodárstva v obci už spĺňa kvalitatívne kritériá, ktoré určuje návrh novely.

pokračovanie na www.odpady-portal.sk

 

 

Zdroj : www.odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk