Ministerstvo mení kurz, skládkovné poplatky sa zvyšovať nebudú.
03.04.2013 14:47:24
 

Poplatky za uloženie odpadu na skládku sa do konca budúceho roku meniť nebudú. „Slovenská republika vyhlasuje, že nemá v úmysle meniť poplatky za zneškodňovanie odpadov na skládkach odpadu v rokoch 2013 a 2014“, zaviazala sa vláda 26. marca v memorande o porozumení medzi Slovenskou republikou a United States Steel Corporation. Memorandum podpísal za slovenskú stranu aj ministers životného prostredia Peter Žiga. Slovenská republika sa v ňom zaviazala poskytnúť výhody pre U. S. Steel Košice v prípade, že by z legislatívy EÚ vyplynula potreba meniť poplatky za zneškodňovanie odpadu.
Ohľad by sa mal vziať „na špecifické podmienky subjektov, ktoré vlastnia a prevádzkujú skládky nebezpečného a nie nebezpečného odpadu pre vlastný odpad“, uvádza dokument.

Pri navrhovaní budúcich zvýšení sadzieb poplatkov za ukladanie odpadu bude všetkým subjektom, ktoré vlastnia a prevádzkujú skládky nebezpečného a nie nebezpečného odpadu pre vlastný odpad, umožnené zúčastniť sa konzultácii so Slovenskou republikou s cieľom udržať poplatky pre tieto spoločnosti na najnižšej možnej úrovni – teda dostatočne vysoké, no zároveň neprevyšujúce požiadavky na naplnenie platného EU acquis.

Ministerstvo životného prostredia navrhovalo v novom návrhu zákona o odpadoch, ktorý bol v auguste minulého roka stiahnutý z legislatívnheo procesu, zvyšovať poplatky za uloženie odpadu na skládku už od roku 2012. Zámer zvyšovania poplatkov by sa tak mal presunúť najskôr na začiatok roku 2015.

 

Zdroj : www.odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk