POZVÁNKA: Efektívne nakladanie s obalmi v SR
18.03.2013 11:40:02
 

Spoločnosť Tanzer Consulting Slovakia a www.odpady-portal.sk si Vás dovoľujú pozvať na diskusné fórum zamerané na problematiku nakladania, financovania zberu a zhodnocovania obalov v SR. Diskusné fórum je určené pre top manažérov firiem, výrobcov a dovozcov obalov, kolektívne systémy, spracovateľov a recyklátorov, zástupcov štátnej správy a samosprávy v SR a odbornú verejnosť.

Efektívne nakladanie s obalmi v SR

 

26. marca 2013 (štvrtok), 14:00-18:00 hod.
v Hoteli AVANCE, Medená 9, Bratislava (www.hotelavance.sk)

I. panel – prednášky | od 14.00

Odpadové hospodárstvo z pohľadu hospodárskej súťaže
Ing. Martin RAJŇÁK | Protimonopolný úrad SR

Zahraničné skúsenosti s kolektívnym plnením povinností výrobcov v oblasti obalov
Mag. Annamária TÓTHOVÁ | Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária

Zelená kniha – Európska stratégia pre riešenie problematiky plastového odpadu v životnom prostredí
Ing. Elena BODÍKOVÁ, PhD. | Slovenská agentúra životného prostredia – COHEM

II. panel – diskusia | od 16.00

TÉMY: Ako zabezpečiť primerané financovanie separovaného zberu na komunálnej úrovni? Je potrebná koordinačná centrála pre nakladanie s obalmi z odpadov? Kedy sa začne SR približovať k recyklačnej spoločnosti?

Pozvaní hostia:

Viera Krakovská | podpredsedníčka ZMOS
Vladimír Šinák | predseda predstavenstva NATUR-PACK, a.s.
Peter Krasnec | prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve
Moderuje: Radovan Kazda, odpady-portal.sk

Zmena programu vyhradená

Recepcia | od 18.00
Možnosť neformálnych individuálnych rozhovorov

Vložné:

Podnikateľské subjekty: 96,- € vrátane DPH (80 € + DPH 16 €) / 1 účastník
(5% zľava pre predplatiteľov internetových denníkov odpady-portal.sk, alebo energie-portal.sk, t.j. = 91,20 € vrátane DPH (76,- € + DPH 15,2 €).

Štátna správa, verejná správa, samospráva:
36,- € vrátane DPH (30 € + DPH 6 €) / 1 účastník

V prípade záujmu kontaktujte p. Ľubicu Krákorníkovú
Tel.: +421/ 911 900 501, E-mail: krakornikova@tanzerconsulting.sk

Prihlasovací formulár nájdete na www.odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk