Profesijné združenia nesúhlasia so zložením expertnej skupiny pre prípravu zákona o odpadoch.
19.12.2012 11:48:04
 

Tri profesijné združenia nesúhlasia s personálnym zložením expertnej skupiny pre prípravu nového zákona o odpadoch. Tú zriadil minister životného prostredia Peter Žiga začiatkom decembra. Podľa združení expertná skupina nezastupuje názor subjektov, ktoré priamo nakladajú s odpadmi a pôsobia na trhu s odpadmi. Preto zaslali ministrovi list, v ktorom ho žiadajú, aby ich organizácie boli v tejto expertnej skupine zastúpené.

Pracovnú skupinu tvoria predstavitelia okrem interných zamestnancov rezortu aj nominanti zamestnávateľských zväzov AZZZ, RÚZ a Klubu 500, tiež najväčšieho združenia samospráv ZMOS, Združenia automobilového priemyslu a akademickej obec. Prvé rokovanie skupiny sa už uskutočnilo 11. decembra 2012.

V liste, ktorý ministrovi zaslali Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), Združenie organizácií verejných prác SR (ZOVP SR) a Republiková únia recyklačného priemyslu (RÚREP), upozorňujú ministra životného prostredia, že ani jedna z organizácií, ktorá je zastúpená v expertnej skupine – s výnimkou ZMOSu – nepodniká v oblasti nakladania s odpadmi. Podľa autorov listu môžu títo členovia skupiny zaujať k problematike odpadov len parciálne odborné stanovisko.

„Spomínaný fakt, že v expertnej skupine ministerstva nie je zastúpená ani jedna reprezentatívna organizácia, ktorá sa prioritne zaoberá problematikou odpadov, berieme ako ignoráciu vyše 15.000 zamestnancov a 100 spoločností, ktorí dennodenne pracujú v odpadovom hospodárstve.“, konštatujú v spoločnom vyhlásení združenia.

Zároveň ministra životného prostredia požiadali, aby ich organizácie boli zastúpené v expertnej skupine. „Predídeme tak nedorozumeniam, ktoré môžu znova viesť k neschváleniu zákona o odpadoch“, konštatujú signatári.

ZDROJ : www.odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk