Výzva envirorezortu k nakladaniu s elektroodpadom.
03.12.2012 12:53:08
 

V poslednom období zaznamenal envirorezort na podnet občanov neoprávnený podomový zber starého železa, radiátorov, autobatérií, starých elektrospotrebičov, nábytku a káblov. Podomoví zberači chodia po obci, obvode a vyzývajú ľudí, aby im tieto nepotrebné veci odovzdali. Ministerstvo životného prostredia SR varuje verejnosť pred týmito osobami, ktorí často nemajú potrebné povolenia, čím porušujú zákon o odpadoch. Nepotrebný odpad môže ktokoľvek odovzdať v zbernom dvore resp. zberateľom, ktorí spĺňajú všetky zákonné normy a ktorí ich odovzdajú na odborné spracovanie. Ich zoznam poskytne príslušný miestny alebo obvodný úrad životného prostredia v mieste bydliska, prípadne je verejnosti prístupný aj na webovej stránke Združenia výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu.

V prípade, že sa ktokoľvek rozhodne týmto neoprávneným osobám čokoľvek z nepoužívaných vecí odovzdať, vystavuje sa riziku. Zberači požadujú podpísať prehlásenie o darovaní takto nepoužívaného zariadenia. Tým sa snažia obísť ustanovenia zákona o odpadoch. Takto darované zariadenia skončia väčšinou u spracovateľa, ktorý nie je oprávnený na spracovanie odpadov a získanie druhotných surovín nie je odborne vykonané. Ďalej hrozí poškodenie ľudského zdravia a životného prostredia, v lepšom prípade tieto veci skončia na čiernom trhu. Nepotrebné spotrebiče môže verejnosť darovať napr. aj na dobročinné účely – domovom dôchodcom, detským domovom alebo nadáciám.
Elektrické a elektronické zariadenia, ktoré už ľudia vyradili z bežného používania, ale ktoré si ešte odložili do garáže, pivnice alebo na chalupu pre prípad „čo keď náhodou“, môžu výrazne pomôcť k získaniu cenných druhotných surovín. Tieto suroviny vedia z nepoužiteľných elektrických a elektronických zariadení získať len odborne a technologicky vybavení spracovatelia elektroodpadov. Tí využívajú najlepšie dostupné technológie a techniky na trhu. Predtým, ako sa elektroodpad dostane k týmto spracovateľom, musí sa odovzdať práve zbernému dvoru, alebo do vopred na to určeného kontajnera v čase kalendárnych zberov. Tie sú organizované samosprávou – obcou, mestom, obvodom v spolupráci s výrobcami elektrozariadení.

Odbor komunikácie MŽP SRZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk