Návrh novely zákona o odpadoch odborníci privítali, pripomienok je však mnoho
13.09.2012 9:36:51
 

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo na sklonku mesiaca návrh novely zákona o dopadoch, ktorý má predovšetkým eliminovať hrozbu europokút za neimplementovanie rámcovej smernice. Na rozdiel od predtým zverejneného návrhu úplne nového zákona, zverejnenie krátkej novely sa stretlo s pozitívnejšími reakciami účastníkov trhu s odpadmi. Napriek tomu bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní podaných 435 pripomienok, z toho 229 zásadných.

Dotyčná novela si kladie menej ambiciózne ciele ako návrh nového zákona, ktorý ministerstvo stiahlo. Predovšetkým má transponovať smernicu o odpadoch. Členské štáty boli totiž povinné rámcovú smernicu transponovať do 12. decembra 2010 a aktuálne hrozí za to Slovensku vysoká pokuta.

Pokračovanie článku na www.odpady-portal.sk.

Združenie organizácií verejných prác, sekcia odpadové hospodárstvo,  tiež poslalo svoje pripomienky na portál právnych predpisov. Zoznam týchto pripomienok nájdete v sekcii infoservis (len pre členov ZOVP). ZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk