Výstava PRO EKO je zrušená !
27.03.2012 9:54:04
 

Ôsmy ročník výstavy recyklácie a zhodnocovania odpadov PRO EKO v Banskej Bystrici, ktorý bol plánovaný v termíne 24. – 27. apríla 2012, organizátori presunuli o rok, na termín 23. – 26. apríla 2013.

V zdôvodnení rozhodnutia organizátor výstavy uvádza, že ich snahou je udržať vysokú odbornú úroveň a reprezentatívne zastúpenie firiem v rámci výstav, čo sa im napriek vynaloženej snahe a v dôsledku prehlbujúcej sa hospodárskej krízy nepodarilo. V záujme nesklamať dlhoročných partnerov a pre zachovanie dobrého mena podujatia sa preto rozhodli presunúť tento ročník výstavy na budúci rok.ZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk