Zmena smernice a tlačív na poskytovanie prostriedkov z RF
25.01.2012 9:24:17
 

chceli by sme Vás touto cestou upozorniť na zmeny v Smernici RF na poskytovanie prostriedkov z Recyklačného fondu a tiež súvisiacich tlačív na podávanie žiadostí.
Zmenené boli tlačivá nie len pre žiadosti projektové, ale aj nárokovateľné žiadosti obcí v zmysle § 64 ods. 1 zákona o odpadoch.

Linky na aktuálne smernice aj tlačivá nájdete na hlavnej stránke fondu - www.recfond.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk