Zápisnica zo zasadnutia snemu ZOVP, Liptovský Ján
21.10.2011 13:46:48
 

 

V sekcii INFOSERVIS (len pre členov ZOVP) nájdete zápisnicu zo zasadnutia celoslovenského snemu Združenia organizácií verejných prác SR konanej dňa 13.10.2011 v Liptovskom Jáne. 

Z hlavných bodov programu bola voľba nových členov predsedníctva v zložení: 
prezident - Bc. Peter Kuba - prezident@zovp.sk
viceprezidenti - Ing. Kristína Priesterová, Ing. Blažej Litva, Miroslav Sojka - viceprezident@zovp.sk
rada - Ing. Ondrej Korenko, Ing. Július Oleár, Ing. Ľubomír Krcha, Ing. Tomáš Gaboň, Ing. Zoltán Zelinka, Ing. Gabriel Klokner - rada@zovp.sk
revízna komisia - Ing. Anton Veselka, Jozef Pindiak, Ing. Miroslav Prada - reviznakomisia@zovp.sk

stav členskej základne k 12.10.2011 - 62 členských organizácií  - all@zovp.sk

 ZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk